Աչքը՝ տեսողական օրգան

Թարգմանություն անգլերենից Աչքը տեսողության օրգանն է: Աչքի կառուցվածքի տարբեր մասնիկների աշխատաքնի միջոցով այն կարողանում է լույսից ստանալ ճանաչելի պատկերներ: Եթե մեծացնենք աչքը և նայենք ներսը, կարող ենք ուսումնասիրել այդ գործընթացը: Աչքի կառուցվածքը տարաբնույթ է: Դրա մասնիկները աշխատում են միմյանց հետ, որպեսզի ստեղծեն ուղեղի համար հասկանալի պատկեր: Նրանց շարքում է եղջերաթաղանթը, որը պատում է ծիածանաթաղանթը՝ աչքի…

Լույսն ու դրա տարածումը համասեռ միջավայրում

Լույսի բնույթի վերաբերյալ առաջին գիտական տեսությունը ստեղծել է Իսահակ Նյուտոնը 17-րդ դարում: Ըստ նրա Լույսը կազմված է փոքրիկ մասնիկներից՝ կորպուսկուլներից, որոնք լուսատու մարմինը առաքում է բոլոր ուղղություններով՝ ճառագայթների երկայնքով:

Օհմի օրենք

Էլկտրական շղթայով հոսանքի անցումը բնութագրում են երեք մեծություններ. I՝ հոսանքի ուժը, U՝ լարումը, R՝ դիմադրությունը: 1. Անփոփոխ դիմադրության դեպքում տեղամասով անցնող հոսանքի ուժն ուղիղ համեմատական է լարմանը: 2. Անփոփոխ լարման դեպքում հոսանքի ուժը հակադարձ համեմատական է դիմադրությանը: Որքան մեծ է շղթայի տեղամասի R դիմադրությունն, այնքան փոքր է նրանում I հոսանքի  ուժը, և I(R) կախման գրաֆիկն իրենից ներկայացնում է հիպերբոլ: Օհմի օրենք Հոսանքի ուժը շղթայի տեղամասում հավասար է այդ տեղամասի լարման և նրա դիմադրության հարաբերությանը: I=U/R U=I⋅R…

Հաղորդիչներ և մեկուսիչներ

Այն մարմինները, որոնք ընդունակ են իրենց միջով էլեկտրական լիցք հաղորդել, կոչվում են էլեկտրականության հաղորդիչներ: Մարդու մարմինը, բոլոր մետաղները, հողը, աղերի, թթուների և հիմքերի լուծույթներն էլեկտրականության հաղորդիչներ են:   Մեկուսիչներ են կոչվում այն մարմինները, որոնցով էլեկտրական լիցք չի հաղորդվում: Մեկուսիչներ են էբոնիտը, սաթը, հախճապակին, պլաստմասսան, մետաքսը, կապրոնը, կերոսինը, օդը և այլն: Իր վրա գտնվող մարմինների համեմատությամբ երկրագունդը հսկա է, հետևաբար,…

Տարրական լիցքեր

Լիցքի բաժանումը կարելի է շարունակել այնքան, մինչև մնացած լիցքը հնարավոր չլինի հայտնաբերել էլեկտրաչափով: Սակայն, ինչպես ցույց տվեցին ավելի ճշգրիտ փորձերը, էլեկտրական լիցքը հնարավոր չէ անվերջ բաժանել. այն ունի բաժանման սահման: Այդպիսի փորձերի արդյունքում ամերիկացի գիտնական Ռոբերտ Մելիկենը ստացել է ամենափոքր, անբաժանելի՝ տարրական լիցքի մեծությունը: Այդ լիցքը նշանակում են e տառով. e=1,6×10−19Կլ Ցանկացած լիցք տարրական լիցքի ամբողջ թվի բազմապատիկն է: Տարրական լիցքի…

Կուլոնի օրենքը

Մարմինների էլեկտրական փոխազդեցությունը քանակապես բնութագրող ֆիզիկական մեծությունը կոչվում է էլեկտրական լիցք և նշանակվում տառով: ՄՀ-ում էլեկտրական լիցքի միավորը Կուլոնն է Կլ՝ ի պատիվ Շառլ Կուլոնի  թթ., ով ձևակերպել է էլեկտրական լիցքերի փոխազդեցության օրենքը: Կուլոնի օրենքը Երկու անշարժ, կետային (փոքր չափեր ունեցող) լիցքերի փոխազդեցության ուժի մեծությունը ուղիղ համեմատական է լիցքերի մոդուլների արտադրյալին և հակադարձ համեմատական է դրանց հեռավորության քառակուսուն: F=Kq1q2։R2 Նույն…

Մարմինների էլեկտրականացման բացատրությունը/լիցքի պահպանողական օրենք

Մարմինների էլեկտրականացման բացատրությունը Եթե չեզոք մարմիններ ինչոր մարմնից անցնում են դեպի այլ մարմին էլեկտրոններ,ապա մեր առաջին մարմինը լիցքավորում է բացասական լիցքով՝ բացասականորեն,այսինքն եթե նրան համեմատենք նրա սովորական վիճակի հետ,ապա կնկատենք,որ նա ունի էլեկտրոնների ավելցուկ:Իսկ եթե չեզոք մարմինը կորցնոում է էլեկտրոններ,ապա նրա էլեկտրոնների թիվը փոքրանում է պրոտոնների թվից,և այդպես .արմինը ձեռք է բերում դրական լիցք,այսինքն եթե…

Էլեկտրականության հաղորդիչներ և մեկուսիչներ/էլեկտրական դաշտ

Ըստ էլեկտրական լիցքի հաղորդելու ունակության՝ նյութերը պայմանականորեն բաժանվում են էլեկտրականության հաղորդուչների և անհաղորդիչների (մեկուսիչների): Հաղորդիչ են համարվում բոլոր մետաղները,հողը,աղերի և թթուների հիմքերի ջրային լուծույթները,նաև հաղորդիչ է համարվում մարդու մարմինը:Իսկ լավագույն հաղորդիչներից են արծաթը,պղինձը,ալյումինը:Անհաղորդիչ սն համարվում ՝էրբոնիտը,ռետինը,օդը,գազերը,կապրոնը,մետաքսը և այլն: Էլեկտրական երևույթների տևական ուսումնասիրությունները հաստատել են,որ լիցքավորված մարմինը օժտված է այլ մարմինների վրա ազդելու ունկուփյամբ:Այսպիսով լիցքավորված մարմինն…

Ինչպե՞ս է առաջացել Ֆիզիկան

Թարգմանություն անգլերենից A History of Physics In Antiquity: Old and New World Physics begins with the earliest of civilizations and was limited to astronomy although not as we would understand it today. The ancient Egyptians, Mesopotamians, Greeks and even new world civilizations such as the Maya and Aztec had a complex understanding of the stars. Each of…