Աչքը՝ տեսողական օրգան

Թարգմանություն անգլերենից Աչքը տեսողության օրգանն է: Աչքի կառուցվածքի տարբեր մասնիկների աշխատաքնի միջոցով այն կարողանում է լույսից ստանալ ճանաչելի պատկերներ: Եթե մեծացնենք աչքը և նայենք ներսը, կարող ենք ուսումնասիրել այդ գործընթացը: Աչքի կառուցվածքը տարաբնույթ է: Դրա մասնիկները աշխատում են միմյանց հետ, որպեսզի ստեղծեն ուղեղի համար հասկանալի պատկեր: Նրանց շարքում է եղջերաթաղանթը, որը պատում է ծիածանաթաղանթը՝ աչքի…

Լույսն ու դրա տարածումը համասեռ միջավայրում

Լույսի բնույթի վերաբերյալ առաջին գիտական տեսությունը ստեղծել է Իսահակ Նյուտոնը 17-րդ դարում: Ըստ նրա Լույսը կազմված է փոքրիկ մասնիկներից՝ կորպուսկուլներից, որոնք լուսատու մարմինը առաքում է բոլոր ուղղություններով՝ ճառագայթների երկայնքով:

Էլեկտրականության կարևորությունը

Մենք օգտագործում ենք էլեկտրականությունն ամեն օր, սակայն մարդկանց մեծամասնությունը շատ քիչ բան գիտի նրա ֆիզիկական ֆենոմենի մասին: Էլեկտրականությունը մոլորակի ամենաճկուն էներգիայի ռեսուրսն է, բայց մենք այն օգտագործում ենք մոտավորապես 100 տարի: Էլեկտրականությունը էներգիայի այն տեսակն է, որ առաջանում է մի վայրում և հոսում դեպի մյուսը: Երբ էլեկտրականությունը հավաքվում է մի տեղում, ապա այն կոչվում է…