Թեստային աշխատանք հայոց լեզվից

  ՀԱՐՑԵՐ Պատասխաններ՝ 1՝ 3, 2՝ 2, 3՝2, 4՝4, 5՝2, 6՝4, 7՝3, 8՝4, 9՝3, 10`4, 11`2, 12`1, 13`4, 41` 3,4,5, 42՝ 4,5, 43՝1,2,3,4,5, 46՝2, 47՝1, 48՝4, 50՝4, 51՝2, 52՝4, 56՝2, 57՝3, 67՝2,3,4,5,6,7

Թեստային աշխատանք

Ուրախ կլանչոցով շունը նետվեց դեպի կածան: 2. Մի պահ ես էլ ուրախացա ու վազեցի: 3. Խաշամը խշխշում էր խլացնելու չափ ուժգին ու չոր: 4. Այդ խշխշոցնէր, երբ վազում էի. իմ ականջներում միայն այդ խշխշոցն էր: 5. Խաշամը հասնում էր ծնկներիս: 6. Երբ կանգ էի առնում, լուռ լռություն էր. այդ լռությանու լույսի մեջ, հազիվ լսելի սվսվալով, օրորվում էին թափվող տերևները: 7. Սև մոշահավը կչկչոցով թռավ իմ ոտքերի տակից, և դարձյալ խոր լռություն էր: 8. Ինձ թվում էր, թե ես լսում եմ անտառի խաղաղ շնչառությունը:  

Պարագաներ

Պարագաներ   Բայի այն լրացումները, որոնք ցույց են տալիս գործողության հետ կապ ունեցող հանգամանքները, կոչվում են պարագաներ:  

Խնդիրներ

Հանգման խնդիր Զբոսաշրջիկները մոտեցան եկեղեցուն – ինչի՞ն: Երեխան հավատում էր մոր խոսքին – ինչի՞ն: Ծեր կինն աղոթում էր Աստծուն – ու՞մ: Փողոցով քայլելիս ժպտում էր բոլորին — ու՞մ: Հանգման խնդիրը լրացնում է չեզոք բայերին (որոնք վ մասնիկը չեն կարող ստանալ), պատասխանում է ու՞մ և ինչի՞ն հարցերին: Այն առարկան, որին տրվում կամ որին հանգում է մի…

Ուղիղ և անուղղակի խնդիր

Ուղիղ խնդիր Բայական անդամի լրացումները բաժանվում են երկու խմբի՝ խնդիրներ և պարագաներ: Խնդիրները լինում են ուղիղ և անուղղակի: . Ուղիղ խնդիրը ցույց է տալիս գործողություն կրող առարկա Օր.՝ Պապը սիրում է թոռներին (ուղիղ խնդիր): (թոռները կրում են պապի սերը) . Պատասխանում է ու՞մ, ի՞նչ հարցերին: . Դրվում է հայցական հոլովով: Այսինքն՝  անձի առման դեպքում նման…

Բացահայտիչի կետադրությունը

Բացահայտչի կետադրությունը. Բացահայտիչը բացահայտյալից տրոհվում է բութով, նախադասության մնացած մասից՝ ստորակետով: Օր.՝ Քույրս՝ Անին , չորրորդ դասարան է: Բացահայտչից հետո չի դրվում ստորակետ հետևյալ դեպքերում. .Եթե բացահայտիչը դրված է սեռական հոլովով: Օր.՝ Մեր դասընկերոջ՝ Վահանի խոսքը տպավորիչ էր: . Եթե բացահայտչին հաջորդում է կապ՝ առաջ, համար, մասին, հետ, միջոցով և այլն: Օր.՝ Արմենի՝ եղբորս հետ…

Բացահայտիչ

ԲԱՑԱՀԱՅՏԻՉ Բացահայտիչը բառ է կամ բառերի կապակցություն, որը տեղեկություն է տալիս իր լրացյալի մասին: Պատասխանում է նույն հարցին, ինչ բացահայտյալը: Բացահայտյալ բացահայտիչ Օրինակ՝ Քույրս (բացահայտյալ)՝ Անին (բացահայտիչ), չորրորդ դասարան է: Բացահայտիչը կարող է արտահայտվել մեկ բառով կամ բառակապակցությամբ: Օրինակ՝ Հովհաննես Թումանյանը՝ Ամենայն հայոց բանաստեղծը, սիրված է բոլորի կողմից: . Բացահայտիչը լինում է բուն և մասնական:…

Վարժություններ

Գտի՛ր հատկացուցիչները և կետադրի՛ր: .Ուր գնում էր, լսում էր հայրենիքի՝ հոգի կեղեքող հեծեծանքները և շղթաների՝ ահ ներշնչող շառաչյունը: . Թռչունը կտուցով ծակեց ծառի՝ հարյուրամյակների ընթացքում կաշտացած կեղևը՝ նրա տակ միջատներ գտնելու հույսով: . Գյուղացիները գտնում են Շաքրոյի՝ թշնամիների կողմից խոշտանգված մարմինը: . Չէի կարողանում մոռանալ օրիորդի՝ ամոթից շիկնած դեմքը, գեղեցիկ շարժուձևը: . Հակոբ վարդապետը ամեն…

Հատկացուցիչ

Հատկացուցիչ . Ցույց է տալիս պատկանելություն: . Պատասխանում է ու՞մ, ինչի՞ հարցերին: . Դրվում է միայն սեռական հոլովով: . Հատկացուցիչի լրացյալը կոչվում է հատկացյալ: . Արտահայտվում է՝ Կարմիր— հատկացուցիչ կանաչ— հատկացյալ   Ա. Գոյականով՝  սեղանի ոտքը  տետրի թուղթը   Բ.  Դերանունով՝ նրա գիրքը  ուրիշի կարծիքը Գ.  Գոյականաբար արտահայտված այլ խոսքի մասերով՝ ածականով— կարմիրի երանգները թվականով—…

Պարզ և բաղադրյալ ստորոգյալներ, առաջադրանքներ

ՊԱՐԶ ԵՎ ԲԱՂԱԴՐՅԱԼ ՍՏՈՐՈԳՅԱԼ Նախադասության այն անդամը, որն արտահայտում է հատկանիշ և այն վերագրում է ենթակային ժամանակի մեջ, կոչվում է ստորոգյալ: Ստորոգյալը պատասխանում է դիմավոր հարցերի՝ ի՞նչ է անում, ի՞նչ եղավ, ի՞նչ կլինի, ի՞նչ արեցինք, ի՞նչ պիտի անենք: Միայն խոնարհված բայով գործածված ստորոգյալները կոչվում են պարզ ստորոգյալներ: Օր.՝ ես վազում եմ: Ես վազել էի: Դու…