Տրամաբանական խնդիրներ

Հաշվիր փողոցի լայնությունը եթե սև շերտերի լայնությունը 0,5 մ է, իսկ սպիտակ շերտերինը՝ 0,6 մ: 7×0.5=3.5 մետր 8×0.6=4.8 մետր 4.8+3.5=8.3 մետր 2. Ամերիկայում ջերմաստիճանը չափում են Ֆարենհեյթ (F) – ով, իսկ Հայաստանում Ցելսիուս (C)-ով: Ֆարենհեյթը ցելսիուսով արտահայտվում է հետևյալ բանաձևով. C = 5 (F- 32)/ 9: Մեզ մոտ +20 աստիճանը և – 15 աստիճանը Ամերիկայում…

#8 Խնդիրներ

Երեք ուղանկյունների պարագծերի գումարը 192 սմ է:  Ամենամեծ հնարավոր մակերեսների գումարը որքա՞ն կլինի: 2. Վերականգնիր թվերը c r o s s  + r o a d s = danger 96233+62513= 158746 3. 101-ից փոքր -101- ից մեծ ամբողջ թվերի գումա՞րն է մեծ, թե՞ արտադրյալը: Ընտրեք պատասխաններից ըստ ձեզ ճիշտը: Պատ` գումարը, քանի որ ընթացքում կա նաև…

Նախագծային աշխատանք: Տրամաբանական մաթեմատիկա

Հաշվեք  X3 + Y3    ԳԻտենք, որ X + Y = 6 և  X + Y + X2Y + XY2 = 24 2. Արմենը կանգնած է ինչ-որ մի դաշտում։  Նա որևէ ուղղությամբ քայլեց 5 մետր և 45 աստիճանով պտտվեց աջ։  Այնուհետև նա կրկին քայլեց 5 մետր և պտտվեց նույնքան աստիճանով և այդպես շարունակ մինչև կրկին հասավ իր…

Խնդիրներ

Քանի՞ տարր ունի բազմությունը: ա/ {1,{1}}     բ/ {1,2,{1,2}}     գ/{1,{1} {{1}}}    դ/ {{Ø}, Ø}   ա/ 2,  բ/ 3, գ/ 3, դ/ 2 2. Ունենք միանման 9 մետաղադրամ:  Հայտնի է, որ նրանցից մեկը կեղծ է և մյուսներից թեթև, սակայն արտաքինով չի տարբերվում մյուսներից:  Կարո՞ղ եք լծակավոր կշեռքով երկու անգամ կշռում կատարելով գտնել կեղծ մետաղադրամը: Մետաղադրամները բաժանում ենք…