Խտրականություն

Մարդկային խտրականության տարբեր տեսակներ կան: Դրանք առաջանում են մարդկային խմբերի առաջացումից: Խտրականության ձևերը լինում են ըստ մարդկանց սեռի, տարիքի, ռասսաների, ազգային պատկանելությունների, ինչպես նաև սոցիալական վիճակի: Ռասսայական խտրականությունը եկել է հին ժամանակներից, սակայն բարեբախտաբար այժմ դրա դրսևորումների քանակը մեծապես նվազել է: Տարիքային խտրականությունը իմ կարծիքով ճիշտ չէ: Չէ որ մարդուն հարկավոր է հարգել առանց իր…

Մարդկային խմբեր

Ներքևում իմ պատրաստած սալիկահանդեսն է մարդկանց տեսակների մասին անգլերեն լեզվով: focus on people

Կրոններ

Կրոն` հավատ գերբնական ուժերի նկատմամբ: Աշխարհը լի է բազում և տարատեսակ կրոններով: Դրանք յուրաքանչյուրը ունեն իրենց առաջնորդը և այն պատմական էակը, որի հավատքին և ուսմունքին էլ հետևում են: Կան նաև կրոններ, ըստ որոնց չկա ոչ Աստված, ոչ էլ գերբնական ուԺ: Կրոնները իրենց պատմությունով տարբերվում են, սակայն հիմքում ընկած է բարու ուսմունքը: Հարց է առաջանում` Որն…

Թեման` կրոններ

Ներքևում ներկայացված է իմ կողմից պատրաստած սալիկահանդեսը կրոնների մասին` անգլերեն լեզվով: Religions AUA