Ինքնաստուգում/ Ոչ մետաղներ

Ո՞ր քիմիական  տարրի  ատոմներն  են  մտնում  թվարկված  բոլոր  նյութերի  բաղադրության  մեջ. նատրիումի  հիդրօքսիդ,  օզոն, ածխածնի (IV) օքսիդ, ջուր, ազոտական  թթու, ծծմբի(VI)  օքսիդ. 1)   ծծումբ                    2)  քլոր                        3)  թթվածին                 4)  ածխածին Պատ.՝ 3. թթվածին Օդում  ֆոսֆորի  այրման,  ստացված  ֆոսֆորի (V)  օքսիդի  ջրում  լուծվելը  և  ֆոսֆորական  թթվի  չեզոքացումը  նատրիումի  հիդրօքսիդով  ռեակցիաներըի   ո՞ր  տեսակին  են  համապատասխանում .                  1)   միացման, տեղակալման,  փոխանակման     2)   միացման, միացման, փոխանակման     3)   փոխանակման, տեղակալման, միացման      4)   միացման, փոխանակման,  տեղակալման Պատ.՝…

21.03.2020… Ի/Օ

Իդեալիզմ Դուալիզմ Մատերիալիզմ Համամոլորակային հիմնախնդիրները Հումանիստական պարադիգմա 20 Угрозы XXI века

Հումանիզմը՝ գլոբալ խնդիրների լուծում

Ներկայացրեք մարդկային քաղաքակրթությունների հիմնախնդիրների լուծման Ձեր տեսլականները և ճանապարհային քարտեզը Մարդկային քաղաքակրթությունների հիմնախնդիրների լուծումը առաջին հերթին տեսնում եմ հումանիզմի մեջ: Որպեսզի կարողանանք ճիշտ լուծում տալ, հարկավոր է ուսումնասիրել աշխարհի քաղաքակրթությանը սպառնացող հիմնախնդիրների արմատները, դրանց ստեղծման սկզբնաղբյուրները՝ պատճառները: Բոլոր կոնֆլիկտները, բռնության դրսևորումները, նույնիսկ բնապահպանական հիմնախնդիրները գալիս են նրանից, որ մարդկության մեծամասնությունը օժտված չի եղել հումանիստական գաղափարներով:…