Глаголы движения

Упражнение 1. Прочитайте предложения, вставляя нужный глаголдвижения. Объясните употребление глаголов движения.идти – ходить Когда я шел в университет, я встретил сестру Антона. 2. – Где ты был? – Яходил в университет. 3. В прошлом году я ходил в спортивный зал каждый вторник и четверг. – Почему ты сегодня пошел на рынок пешком? – Я всегда…

Եկե՛ք կանգնենք և վայելենք այս ակնթարթը

Չարենցի «Պատահական անցորդին» բանաստեղծությունը վերաբերում է մեզ՝ մարդկանց: Մենք բոլորս շտապում ենք, ասես արագացրած ֆիլմի մեջ լինենք: Մենք փորձում ենք համահունչ վազել կյանքի խելահեղ ռիթմի հետ, սակայն չենք հասցնում ապրել: Միայն շնչելը չի կոչվում ապրել: Կա պարզ տարբերություն ապրելու և գոյատևելու մեջ, սրանք միմյանց հետ շփոթել չի կարելի: Իսկ ե՞րբ մենք իրապես կապրենք: Հենց այստեղ…