Մետաղաձուլություն/ Հետազոտական աշխատանք

Որո՞նք են տվյալ ճյուղի զարգացման նախադրյալները և խոչընդոտները Տվյալ ճյուղի զարգացման նախադրյալներն են ռեսուրսների առկայությունը և ճիշտ օգտագործումը, բարենպաստ կլիման և բավականաչափ տեխնիկա: Իսկ խոչընդոտներից ամենակարևորը կլիմայի աղտոտումն է, քանի որ արդյունաբերումը հենց դրան էլ տանում է: Այդ պատճառով էլ զարգացած երկրները զբաղվում են մշակմամբ, իսկ աղքատներին խրախուսում արդյունահանումը: Զարգացման ի՞նչ պատմություն է անցել տնտեսության…