Խնդիրներ #10

1) 2^4=16 3^4=81 4^4=256 2) (1/2^6)=1/64 (-1/2^6)=-1/64 (1 1/2^4)=81/16 3) 4×3^2-8:4^3=35,875 4×3^2=36 8:4^3=0,125 36-0,125=35,875 6^2×8^2+2^3×5^4=7304 6^2×8^2=2304 2^3×5^4=5000 2304+5000=7304 (0,1)^4-(0,2)^4=-0,0015 0,1^4=0,0001 0,2^4=0,0016 0,0001-0,0016=-0,0015 4) 16=2^4 64=2^6 -128=-2^7 1024=2^10 5) 0,01=0,1^2 0,001=0,1^3 0,0001=0,1^4 0,00001=0,1^5 6) ա) այո բ)այո գ)այո

Տրամաբանական խնդիրներ

Հաշվիր փողոցի լայնությունը եթե սև շերտերի լայնությունը 0,5 մ է, իսկ սպիտակ շերտերինը՝ 0,6 մ: 7×0.5=3.5 մետր 8×0.6=4.8 մետր 4.8+3.5=8.3 մետր 2. Ամերիկայում ջերմաստիճանը չափում են Ֆարենհեյթ (F) – ով, իսկ Հայաստանում Ցելսիուս (C)-ով: Ֆարենհեյթը ցելսիուսով արտահայտվում է հետևյալ բանաձևով. C = 5 (F- 32)/ 9: Մեզ մոտ +20 աստիճանը և – 15 աստիճանը Ամերիկայում…

My opinion about computer games

21-st century… The century of developed technologies, digital instruments and robotized people. Every day we notice the continious development of the technologies of nowdays. It has and advantages, and disadvantages. But the theme of my essay is related to the computer games, which have only disadvantages. They are the main problem of today’s sociaty, espacially…

Հայկական հարցի միջազգայնացումը

Երկրորդ խումբ                           Թվարկեք 1877-78 թվականների ռուս – թուրքական պատերազմի պատճառները և հետևանքները: Նախ և առաջ Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև պատերազմին նպաստել է Արևելյան հարցը: Եվրոպական մի շարք երկրներ և Ռուսաստանը ձգտում էին իրենց ազդեցությունը տարածել Թուրքիայի վրա, որի դրեսևորումներից էր Թուրքիայի մի մաս կազմող Երուսաղեմի հոգևոր առաջնորդի ընտրությունը: Ռուս-թուրքական պատերազմի պատճառներից էր նաև տարիներ առաջ…

Նախագծային աշխատանք` թարգմանություն

Ինչպես ճիշտ կառավարել ազատ ժամանակը Մենք շատ անգամներ ենք լսում մարդկանցից “Ես ժամանակ չունեմ”, “Ինչ լավ կլիներ ավելի շատ ազատ ժամանակ ունենայի”: Այսօր մենք ձեզ պատմելու ենք ժամանակը ճիշտ օգտագործելու գաղտնիքները: Նույնիսկ կատարվել է փորձ` զբաղված և ծանրաբեռնված գրաֆիկ ունեցող մարդկանց հետ, որպեսզի հասկանան, թե նրանք ինչպես են կարողանում ճիշտ օգտագործել ժամանակը, և ահա արդյունքը:…

Հնդևրոպական լեզվաընտանիք

Աշխարհի լեզունները բաժանվում են մեկ տասնյակից ավելի լեզվաընտանիքների:  . Բլոգում ներկայացրո՛ւ  ուսումնասիրություն՝ հետևյալ լեզվաընտանիքներից մեկի մասին. . հնդեվրոպական (հայերենն այս ընտանիքի առանձին ճյուղ է) . իբերո-կովկասյան . ուգրո-ֆիննական . աֆրիկյան .ամերիկյան . թուրքական . մոնղոլական Հնդեվրոպական լեզուների ընտանիքն աշխարհում ամենատարածված լեզվաընտանիքն է։ Ներկայացված է երկրագնդի բոլոր բնակեցված մայրցամաքներում։ Լեզվակիրների թիվը գերազանցում է 2,5 միլիարդը։ Հնդևրոպական լեզվաընտանիքը կազմված է բազում…

Պարզ և բաղադրյալ ստորոգյալներ, առաջադրանքներ

ՊԱՐԶ ԵՎ ԲԱՂԱԴՐՅԱԼ ՍՏՈՐՈԳՅԱԼ Նախադասության այն անդամը, որն արտահայտում է հատկանիշ և այն վերագրում է ենթակային ժամանակի մեջ, կոչվում է ստորոգյալ: Ստորոգյալը պատասխանում է դիմավոր հարցերի՝ ի՞նչ է անում, ի՞նչ եղավ, ի՞նչ կլինի, ի՞նչ արեցինք, ի՞նչ պիտի անենք: Միայն խոնարհված բայով գործածված ստորոգյալները կոչվում են պարզ ստորոգյալներ: Օր.՝ ես վազում եմ: Ես վազել էի: Դու…

Домашнее задание

Упражнение 24 инженером, каскадером, отличником, продавцом, милиционером, врачом, космонавтом, офицером, учителем, химиком, пианистом, преподавателем, менеджером, поэтом, писателем, директором, летчиком. Мамой, домохозяйкой, бабушкой, секретаркой, балериной, учительницей, медсестрой, отличницей.  

Նախադասություններ

Պատմողական` Գորտերը շարունակում են կռկռալ, իսկ մանածը չեն բերում։ Զոքանչը խորամանկ կին է լինում։ Խեղճը շատ աշխատասեր կնիկ էր։ Բացականչական` Մարդը ո՜նց է ուրախանում, էնպես էլ դուք ուրախանաք։ — Ծուղրուղո՜ւ, թագավորն ինձանով ապրե՜ց․․․ — Ծուղրուղո՜ւ, թագավորն ինձանից վախե՜ց․․ Հարցական` — Ա՛յ կնիկ, էս ի՞նչ ոսկի է։ Ախր քեզ ո՞վ էր ասում՝ էդքան բան անես, որ…