Առաջին աստիճանի մեկ անհայտով ահավասարումներ

kx−b>0 կամ kx−b<0 տեսքի անհավասարումները, որտեղ k -ն և b -ն տրված թվեր են, ընդ որում k≠0, անվանում են առաջին աստիճանի մեկ x անհայտով անհավասարումներ: a−5>0 a>5 Պատասխան՝a∈(5;+∞) −2y−100<0 −2y<100|:(−2) (անհավասարության նշանը փոխվում է) y>100:(−2) y>−50 Պատասխան՝y∈(−50;+∞) −3c≥−15|:(−3) (անհավասարության նշանը փոխվում է) c≤−15:(−3)c≤5Պատասխան՝ c∈(−∞;5] Երբ թիվը կամ փոփոխականը անհավասարման մի մասից տեղափոխվում է մյուս մասը, ապա նրա նշանը փոխվում է: x−3≥0 x≥3 Պատասխան՝x∈[3;+∞)

Ռացիոնալ արտահայտությունների նույնություններ

Ապացուցել նույնությունը նշանակում է ապացուցել, որ հավասարության աջ ու ձախ մասերը նույնաբար հավասար են փոփոխականների բոլոր թույլատրելի արժեքների դեպքում: Նույնությունները կարելի է ապացուցել տարբեր եղանակներով: 1. Կատարել ձախ մասի ձևափոխությունները և բերել այն աջ մասին: 2. Կատարել աջ մասի ձևափոխությունները և բերել այն ձախ մասին: 3. Առանձին ձևափոխել ձախ և աջ մասերը և ստանալ միևնույն արտահայտությունը: 4. Կազմել ձախ և աջ մասերի…

ՀԱմաշխարհային պատմություն

Համեմատեք 1908 թվականի երիտթուրքական հեղաշրջումը և 1905-1911 թվականների իրանական հեղափոխությունը Նմանություններ` 1` Նրանք երկուսն էլ ձգտում էին սահմանադրական միապետության: 2` Երկու երկրներն էլ նույն կրոնները ունեին և դրանք ազդում էին իրենց հեղափոխության վրա: Տարբերություններ` 1` Առաջինը հեղափոխություն էր, իսկ երկրորդը` հեղաշրջում: 2` Թուրքերի դեպքում նրանց արտաքին խանգարողներ չկային, իսկ Իրանի դեպքում կային: 3` Թուրքերի դեպքում…

Նիկոլա Տեսլա: Ռադիո

Ազգությամբ սերբ ամերիկացի ճարտարագետ, ֆիզիկոս, ինչպես նաև գյուտարար՝ էլեկտրատեխնիկայի և ռադիոտեխնիկայի բնագավառում։ Առավել հայտնի է փոփոխական հոսանքի ժամանակակից էլեկտրամատակարարման համակարգում ունեցած իր ներդրումով: Ծնվել և մեծացել է Ավստրո-Հունգարիայում, ապրել և աշխատել է հիմնականում Ֆրանսիայում և ԱՄՆ-ում։ Ռադիո Տեսլան առաջիններից մեկը արտոնագրեց հուսալի էլեկտրական հոսանքի օգտագործումը ռադիոկապում։ U.S. Patent 447 920 արտոնագրում, որը տրվել է 1891 թվականի մարտի 10-ին, նկարագրվում է աղեղնավոր լամպերով կառավարման («Method of Operating Arc-Lamps»)…

#8 Խնդիրներ

Երեք ուղանկյունների պարագծերի գումարը 192 սմ է:  Ամենամեծ հնարավոր մակերեսների գումարը որքա՞ն կլինի: 2. Վերականգնիր թվերը c r o s s  + r o a d s = danger 96233+62513= 158746 3. 101-ից փոքր -101- ից մեծ ամբողջ թվերի գումա՞րն է մեծ, թե՞ արտադրյալը: Ընտրեք պատասխաններից ըստ ձեզ ճիշտը: Պատ` գումարը, քանի որ ընթացքում կա նաև…

Նախագծային աշխատանք: Տրամաբանական մաթեմատիկա

Հաշվեք  X3 + Y3    ԳԻտենք, որ X + Y = 6 և  X + Y + X2Y + XY2 = 24 2. Արմենը կանգնած է ինչ-որ մի դաշտում։  Նա որևէ ուղղությամբ քայլեց 5 մետր և 45 աստիճանով պտտվեց աջ։  Այնուհետև նա կրկին քայլեց 5 մետր և պտտվեց նույնքան աստիճանով և այդպես շարունակ մինչև կրկին հասավ իր…